Jan201631

 

file50639629_2b814111

Lääne-Viru Mesindusseltsi korraldusel toimub järgmine mesinike õppe- ja teabepäev. Külalislektoriks on mesilasemade kasvatamise guru hr. Aimar Lauge Muhu saarelt. Hr. Lauge räägib nii emadekasvatusest kui ka mesilasperede hooldamisest.

Toimumise aeg ja koht: Laupäeval, 13 Veebruaril, 2016, Rakveres, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli, Täiendus- ja ümberõppekeskuses Rohuaia 12, algusega kell 13.00

Täpsem info Heiki Männik tel. 5181891

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 – 31.08.2016 kaudu. Osavõtt on tasuta ja eelregistreerimine vajalik ei ole. Ootame aktiivset osavõttu.