Feb201520

Laupäeval, 7 Märtsil 2015 toimub Lääne-Viru Mesindusseltsi õppepäev. Toimumispaigaks on Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli Täiendus- ja ümberõppekeskus, Rohuaia 12, Rakvere.

Toimumise aeg: algusega kell 10.00 hommikul.

Õppepäeva teemaks on “Mee kvaliteet” ja õppejõuks Pr. Anna Aunap Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kesklaborist. Õppepäeva võtmesõnadeks on: mee säilitamine, kristalliseerumine, nõuded kvaliteedile, õige säilitamine, sulatamine, erinevad mee analüüsid, mee õige märgistamine).

Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 – 31.08.2016 kaudu. Osavõtt on tasuta.