Jan201517

Lääne-Virumaa Mesinike Seltsi korraldusel toimub Rakveres, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli, Täiendus- ja ümberõppekeskuses Rohuaia 12, algusega kell 11.00 järgmine mesinike õppe- ja teabepäev: Erinevad varroatoosi ravimid ja nende kasutamine. Lektor: Leo Vari, Täpsem info Aili Taal tel. 50 987 34